เก็บข้อมูลครัวเรือนเปราะบางจัดทำสมุดพกครอบครัว

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 256 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมอพม. ลงพื้นที่ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เก็บข้อมูลครัวเรือนเปราะบางจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 11 ครอบครัว เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่อไป เบื้องต้น พม.อ่างทองวางแผนพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ จำนวน 4 ราย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 02.15 น. ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และส่วนราชการ ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,700 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

ดังนี้

1. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดให้ความช่วยเหลือ

– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 10,000 บาท และเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท

– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดครอบครัวอาเซียน (ASEAN Family Kits) จำนวน 1 ชุด

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 5,000 บาท

3. เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค

4. ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

5. ปลัดจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท

6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท

7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท

8. จิตอาสาพระราชทาน 904 พื้นฐาน รุ่น 2/65 มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท

9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มอบเงินค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำและค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต (เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน) เป็นเงิน 79,200 บาท

10. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท

11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มอบเงิน จำนวน 2,500 บาท

12. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ทอง มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น จังหวัดอ่างทอง ยุทธศาสตร์ 5 ปี : พ.ศ. 2566 – 2570 ณ อุโบสถ ชั้น 1 วันขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายรังสรรค์ ต้นเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยทางเข้าชุมชนโรงเจ

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยทางเข้าชุมชนโรงเจ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมตรีเมืองอ่างทอง พร้อมปลัดอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยทางเข้าชุมชนโรงเจ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เบื้องต้นพม.อ่างทอง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด พร้อมไข่ไก่ จำนวน 1 กระเช้า สนับสนุนโดยพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองฯ และโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ พร้อมเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบของให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) ภาคปฏิบัติ

มอบของให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) ภาคปฏิบัติ

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมสร้างอาสาสมัคร

ซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) ภาคปฏิบัติ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว โดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม วัดอ่างทองวรวิหาร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2566

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยมีมติเห็นชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งสิ้น 271 ราย เป็นเงิน 558,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) ภาคปฏิบัติ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) ภาคปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมสร้างอาสาสมัครซ่อมสร้างบ้านเพื่อคนยากจน (ช่าง 10 หมู่) ภาคปฏิบัติ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าของบ้านที่ได้รับการซ่อมสร้าง จำนวน 1 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ และเทศบาลตำบลโคกพุทรา

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะงานช่าง สามารถนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกลุ่มเปราะบางมีบ้านที่เหมาะสม ปลอดภัย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:จัดประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พมจ.อ่างทอง มอบหมายนางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาวชุติมา ปนัดเศรณี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับทีม One Home พม.อ่างทอง จัดประชุมหารือการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล ในพื้นที่อำเภอป่าโมก เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในการให้บริการประชาชน การประสานส่งต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายรักศักดิ์ เทียนไขย นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงวัย ใจเกินร้อย

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายจักรพันธ์ รัตนเสถียร นายอำเภอไชโย โรงพยาบาลไชโย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อพม. อสม. ลงพื้นที่มอบผ้าห่ม และถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงวัย ใจเกินร้อย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและประเมินให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ในพื้นที่ อำเภอไชโย จำนวน 22 ราย ประกอบด้วย ตำบลไชโย จำนวน 9 ราย ตำบลราชสถิตย์ จำนวน 5 ราย และตำบลเทวราช จำนวน 8 ราย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีผ้าห่มกันหนาวและมีเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในยามจำเป็น

ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตา จาก พระครูสุทธิิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร สนับสนุนถุงยังชีพและช่วยเหลืองานของพม. และประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ พมจ.อ่างทอง มอบหมาย นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา และนายสมพงษ์ อ้นสุข พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ จำนวน ๑๑ ราย ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน ๓ ราย อำเภอสามโก้ ๒ ราย อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน ๓ ราย และอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน ๓ ราย เพื่อเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และรับเงินทุนประกอบอาชีพในงานวันคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้กำลังใจทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 เพื่อให้เด็กนักเรียนในชนบทที่มีปัญหาด้านสายตาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเป็นการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งในวันนี้ได้มีพิธีปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี

และครั้งนี้ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ร่วมโครงการฯ ในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนที่เข้ารับการบริการให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นคนพิการ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค

พม.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นคนพิการ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด สนับสนุนโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ พร้อมเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ต่อไป ณ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:จัดทำสมุดพกครอบครัว

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 พมจ.อ่างทอง มอบหมายนางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม และนายสถลัชนันท์ เสนีย์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 19 ครอบครัว ณ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจ พม.พร้อมจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 17 ครัวเรือน ตามระเบียบของ พม. ต่อไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และค่าครองชีพตามความจำเป็น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:จัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวชุติมา ปนัดเศรณี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และนายพิเชษฐ์ เกษรบัว พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังน้ำเย็น และอพม.ประจำหมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 11 ครัวเรือน โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 5 ครัวเรือน ตมระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสุวารี โลมะบรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting และFacebook Live ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

#โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดาภรณ์ ทับทิมอ่อน นักพัฒนาสังคม ร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ” กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ สิทธิของผู้สูงอายุ และการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ณ ห้องศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล

#ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงาน#ด้านการบริหารงานบุคคล

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษนายสนองวิทย์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสุวารี โลมะบรรณ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง ร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Video Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัว

#ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัว

วันที่ ๑๒ – ๑ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวชุติมา ปนัดเศรณี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเรนโบว์ฮอลล์ โรงแรมใบหยก สกาย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านครอบครัวการถอดบทเรียนการดำเนินงานร่วมกันในระดับพื้นที่ และเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและแผนพัฒนางานด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


Share:โครงการ “พลังบวรร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเปราะบาง”

พมจ.อ่างทอง จัดโครงการ “พลังบวรร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเปราะบาง” เพื่อป้องกัน-แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

————————————————————-

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เจ้าคณะอำเภอแสวงหามอบทุนการศึกษา พร้อมช่วยกลุ่มเปราะบาง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมรับชมการแสดงรำชุด เทิดไท้องค์วชิราลงกรณ์พร้อมมอบเงินทุนรางวัลแก่นักแสดง สนับสนุนเงินรางวัลโดยพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหารโดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีเปิด ภายในโครงการมีกิจกรรม

– เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 ครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นายธนัท ลิ้มสมบูรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์ทอง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลองครักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพองครักษ์ ร่วมลงพื้นที่ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 4 ถุง แผ่นรองซับผู้ใหญ่ จำนวน 4 ถุง

– การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 5 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษา โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคุณศิริพันธ์ ไม้หอม จากจังหวัดเชียงใหม่

– กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

– การจัดทำกองบุญข้าวสารเพื่ออาหารเช้าแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสุวรรณราชหงษ์ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมบริจาค ข้าวสาร กว่า 800 กิโลกรัม

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ข้อมูลอื่นๆ


Share:โครงการ Mobile ขยายสิทธิ

โครงการ Mobile ขยายสิทธิ

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมหาดไทยมอบบัตรประจำตัวคนพิการหลังจากได้รับการประเมินความพิการเมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565โดยนายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นพ.สสจ.จังหวัดอ่างทอง ในพื้นที่ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 ราย ตามโครงการ “Mobile ขยายสิทธิ” ดูแลชีวิตผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้คนพิการและครอบครัวคนพิการได้เข้าถึงสิทธิที่ควรได้รับตามกฎหมาย ข้อมูลอื่นๆ


Share:พม.อ่างทอง เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลอ่างทอง

พม.อ่างทอง เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลอ่างทอง สยามรัฐ

ADVERTISEMENT

Ad

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลอ่างทอง นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) โรงพยาบาลอ่างทองโดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พระครูสุทธิกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง , พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าคณะอำเภอสามโก้ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร , พระครูวิบูลย์สังฆกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโย วรวิหาร แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการ โรงพยาบาลอ่างทองร่วมในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop sevice) โรงพยาบาลอ่างทอง ในวันนี้

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมที่ 3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์บริการ คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop sevice center for PWDร : OSSC ) มีระบบการให้บริการในการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล

จังหวัดอ่างทอง ได้คัดเลือกให้โรงพยาบาลอ่างทองเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop sevice) ในโรงพยาบาล เนื่องจากมีความพร้อมในด้านสถานที่ บุคลากร ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอ่างทองและทีมผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้โรงพยาบาลอ่างทองเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) 

ADVERTISEMENT

นอกจากนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิกิจจาทรเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้ประสานพลังบวรในการปรับปรุง ต่อเติมห้อง งบประมาณ จำนวน 47,700 บาท และท่านยังได้ สนับสนุนข้าวสาร น้ำดื่ม จำนวน 50 ชุด / พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าคณะอำเภอสามโก้ เจ้าอาวาสวัดไขโยวรวิหาร สนับสนุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช น้ำปลาเพื่อจัดเป็นถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด / และคุณวิภาสินี แก้วช่วง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนผ้าห่มนวม จำนวน 50 ผืน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอ่างทอง

จากนั้นผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดศูนย์บริการคนพิการ แบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) โรงพยาบาลอ่างทอง เยี่ยมชมการสาธิตวิธีการ และขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมมอบบัตรประจำตัว คนพิการให้กับนายจรัล จิตรักมัน พิการทางการมองเห็น และมอบถุงยังชีพให้เจ้าหน้าที่ที่เสียสละในการทำงาน จำนวน 50 ราย

​​​​​​​

ADVERTISEMENT


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial