ผู้ว่าฯ อ่างทอง มอบอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานมาตรา 35 หลักสูตร 600 ชั่วโมง

ผู้ว่าฯ อ่างทอง มอบอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกงานมาตรา 35 หลักสูตร 600 ชั่วโมง


Share:ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหัวตะพาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหัวตะพาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว


Share:พม.อ่างทองต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงลงพื้นที่ติดตามผลปฏิบัติ

พม.อ่างทองต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงลงพื้นที่ติดตามผลปฏิบัติ


Share:
Share:พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง


Share:ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร เยียวยาครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร เยียวยาครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบอุทกภัย


Share:พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ประเมินความพิการผู้ยื่นคำขอออกบัตรประจำตัวคนพิการ

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ประเมินความพิการผู้ยื่นคำขอออกบัตรประจำตัวคนพิการ


Share:ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลไผ่ดำพัฒนาและ ไผ่สิงห์ทองลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลไผ่ดำพัฒนาและ ไผ่สิงห์ทองลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย


Share:พม.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ เยียวยากลุ่มเปราะบางผู้ประสบอุทกภัย

พม.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ เยียวยากลุ่มเปราะบางผู้ประสบอุทกภัย


Share:พม.อ่างทองช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแสวงหา

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนาร่วมกับ พม.อ่างทองช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแสวงหา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เครือข่ายสมาคมคนหูหนวกฯ มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ่างทอง

MMDT-เครือข่ายสมาคมคนหูหนวกฯ มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ่างทอง


Share:จัดครัวประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.คลองวัว จัดครัวประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบทุนตั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบางมอบทุน​1 แสนตั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบาง เด็กยากจนอ.แสวงหา

มอบทุน​1 แสนตั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบาง เด็กยากจนอ.แสวงหา


Share:ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียง

รพ.ป่าโมก ร่วมกับ พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสภาพความพิการผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่


Share:โครงการ “พลังบวรร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเปราะบาง”

พมจ.อ่างทอง จัดโครงการ “พลังบวรร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเปราะบาง” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

————————————————————-

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : https://angthong.m-society.go.th/

FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/

FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055

Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq


Share:เจ้าคณะอำเภอแสวงหามอบทุนการศึกษา พร้อมช่วยกลุ่มเปราะบาง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม.อ่างทอง ประชุมคณะอนุฯ อนุมัติงบ 2.27 แสนบาท ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 14 ครอบครัว

พม.อ่างทอง ประชุมคณะอนุฯ อนุมัติงบ 2.27 แสนบาท ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 14 ครอบครัว

พม.อ่างทอง ประชุมคณะอนุฯ อนุมัติงบ 2.27 แสนบาท ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 14 ครอบครัว

 สยามรัฐออนไลน์  7 กันยายน 2565 09:10 น. ข่าวทั่วไทย

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.65 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบงบประมาณเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า วัตถุประสงค์และรายงานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ งบประมาณเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 14 ครอบครัว (เด็ก 31 คน) รวมจำนวนเงิน 227,000 บาท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็กต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial